Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje „www.ledinis.lt“, esančioje interneto adresu http://www.ledinis.lt.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs „www.ledinis.lt“, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą ir būdą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Patvirtinti užsakymą”.

Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma „www.ledinis.lt“ elektroninėje parduotuvėje.

Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą UAB “JML Group”, jeigu jis nėra susipažinęs su „www.ledinis.lt“ Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą pažymėdamas varnelę laukelyje „Aš perskaičiau ir sutinku su taisyklėmis“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu UAB “JML Group”, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis „www.ledinis“ Taisyklėmis.

UAB “JML Group”, atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

3. Jūsų teisės

Jūs turite teisę pirkti prekes iš „www.ledinis“ internetinio puslapio šių taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarytos su „www.ledinis“ apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl:

3.1. Garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų pardavimo, jei Vartotojas pažeidė pakuotės apsaugas.

3.2. Prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo.

3.3. Kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Jūs įsipareigojate

Jūs privalote priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą, iki sąskaitoje-faktūroje nurodytos datos.

Jūs privalote užtikrinti, kad užsakymo metu pateikti duomenys yra teisingi.

Jūs, naudodamasis „www.ledinis.lt“, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

Neperduoti trečiosioms šalims savo slaptažodžio. Jei praradote slaptažodį, privalote nedelsiant apie tai informuoti Mus „www.ledinis.lt“ skyriuje “Kontaktai” nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.

5. Mūsų teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti „www.ledinis.lt“ darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis „www.ledinis.lt“ arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti „www.ledinis.lt“ veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

Mes pasiliekame teisę iš dalies ar visiškai keisti šias Taisykles. Apie tai pranešime elektroninėje parduotuvėje „www.ledinis.lt“  ir (arba) Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu.

6. Mes įsipareigojame

Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis „www.ledinis.lt“ teikiamomis paslaugomis.

Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus, jeigu Jūs atlikote išankstinį apmokėjimą.

7. Prekių pristatymas

Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas.

Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su Mumis ar Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

Jums pasirašius Sąskaitoje – faktūroje yra laikoma, kad siunta yra perduota.

Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs siuntos turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.

Prekės pristatomos visoje Lietuvoje.

8. Daiktų grąžinimas

Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Mes ar Mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.

Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

Prekes grąžinate Jūs, savo kaštais.

Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus, vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” 18 puntu, netenkinamas įsigijus tokias prekes:

Parfumerijos, kosmetikos, tualetinius preparatus,
fotografijos ir kinematografijos prekes,
spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius,
audinius, kilimines grindų dangas, išskyrus kilimus ir kilimėlius,
apatinius drabužius, kūdikių drabužėlius,
pėdkelnes, kojines ir kitus panašius dirbinius,
apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius,
perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus bei jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją,
mašinas ir mechaninius įrenginius, elektros mašinas ir įrenginius,
garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus, antžeminio transporto priemones,
laivus, valtis ir plaukiojančius įrenginius,
optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus,
laikrodžius, muzikos instrumentus,
ginklus ir šaudmenis,
baldus,
patalynės reikmenis,
šviestuvus,
žaislus, žaidimus, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis.

9. Atsakomybė

Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis „www.ledinis.lt“.

Jūs atsakote už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per „www.ledinis.lt“ esančias nuorodas.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas

Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų užsakymo metu pateiktu elektroninio pašto adresu.

Visus pranešimus ir klausimus siųskite elektroniniu paštu info@ledinis.lt.

11. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Komanda