Privatumo sąlygos

1. Bendrosios Nuostatos

1.1 Šios privatumo sąlygos (toliau – „Sąlygos“ ) reglamentuoja pagrindinius principus bei tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau – „Mes“) interneto elektroninėje parduotuvėje „www.ledinis.lt“ , esančioje interneto adresu http://www.ledinis.lt (toliau www.ledinis.lt), tvarko lankytojų (fizinių asmenų) (toliau – „Jūs“) asmens duomenis.

1.2 Jūsų pateikti asmens duomenys elektroninėje parduotuvėje „www.ledinis.lt“ bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

1.3 Mes  įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 16 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 16 metų, galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Asmens duomenų tvarkymas

2.1 Mes pripažįstame ir vertiname kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi elektroninėje parduotuvėje „ www.ledinis.lt“ ir naudojasi jos teikiamomis paslaugomis, konstitucinę teisę į privatumą. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra patiekiama Pirkėjo, norint įvykdyti užsakymą, laikoma slapta ir neviešinama.

2.2 Mes galime rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Jūsų elektroninėje parduotuvėje „www.ledinis.lt“  registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

  • apdoroti Jūsų pateiktas paieškos ir užsakymo užklausas elektroninėje parduotuvėje „www.ledinis.lt“, prekių ir (arba) paslaugų (toliau kartu – Paslaugų) užsakymus;
  • išspręsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  • įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

3. Neasmeninių duomenų tvarkymas

3.1 Ne asmeniniai  Jūsų duomenys, t.y. duomenys susiję su Jūsų elektroninėje parduotuvėje „www.ledinis.lt“  įsigytomis Paslaugomis, gali būti panaudoti statistiniais tikslais. Visais atvejais toks statistinių duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais perduoti anonimišką statistinę informaciją trečiosioms šalimis.

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

4.1 Mes pasiliekame teisę perduoti Jūsų asmeninius bei neasmeninius duomenis trečiosioms šalims tik remiantis šių Sąlygų 2 ir 3 dalyse nurodytais tikslais ir tik tiek, kiek būtina tikslams pasiekti.

4.2 Mes neperduosime Jūsų asmeninių bei neasmeninių duomenų trečiosioms šalims, negavę prieš tai išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytomis aplinkybėmis.

5. Informacija Jūsų kompiuteryje

5.1 Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (žinomą „cookie“ pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės elektroninėje parduotuvėje „www.ledinis.lt“. Įrašyta informacija suteikia Jums šias galimybes:

  • palengvina Jūsų naudojimąsi elektronine parduotuve „www.ledinis.lt“;
  • užtikrina, kad lankantis „www.ledinis.lt“, Jums nereikėtų iš naujo įvesti savo duomenų;
  • užtikrina, kad Jūsų nustatymai elektroninėje parduotuvėje „www.ledinis.lt“ bus išsaugoti kito apsilankymo metu.

Jūs galite šią informaciją pašalinti iš savo kompiuterio ar ją visiškai užblokuoti, pakeisdami savo kompiuteryje esančios interneto naršyklės nustatymus.

6. Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas

6.1 Pirkėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

6.2 Kad Mes galėtume efektyviai vykdyti Jūsų užklausas, Paslaugų užsakymus, Jūs privalote pateikti registracijos formose išsamius ir teisingus duomenis apie save ir duomenims pasikeitus privalote nedelsiant juos atnaujinti. Jeigu Jūs pateikiate melagingus, netikslius ar kitaip klaidinančius duomenis, Mes pasiliekame teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir pašalinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybę naudotis elektronine parduotuve „www.ledinis.lt“ .

7. Trečiųjų šalių tinklalapiai

7.1 Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tinklalapius priklausiančius tretiesiems asmenims, taip pat neatsakome už šių puslapių privatumo Sąlygas bei veiklą net ir atvejais, kai į šiuos tinklalapius Jūs patenkate per elektroninėje parduotuvėje „www.ledinis.lt“  esančias nuorodas.

7.2 Mes rekomenduojame išsamiai susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto interneto tinklalapio privatumo Sąlygomis.

8. Asmens duomenų saugumas

8.1 Jūsų asmens duomenų tvarkymui Mes naudojamės saugiomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

9. Svetainėje naudojami slapukai

 

Slapuko pavadinimasSlapuko tikslas (kam naudojamas?)Renkami duomenysAr duomenys perduodami trečiosioms šalims?Kiek laiko saugomas slapukas?
_gaNaudojamas Google Analytics, vartotojo atpazinimui.Unikalus ID numerisTaip2 metai
_gatNaudojamas Google Analytics, uzklausu daznumo matavimuiSkaitinė reikšmė (“1”)Taip1 minutė
_gidNaudojamas Google Analytics, vartotojo atpazinimui.Unikalus ID numerisTaip1 diena
agreeCookiePolicyNaudojamas atpazinimui, ar vartotojas paspaude sutikimo mygtuka slapuku pranesimeSkaitinė reikšmė (“1”)Ne10 metų
pll_languageNaudojamas pasirinktos svetaines kalbos atpazinimuikalba (“lt”,“ru” arba “en”)Ne1 metai
__tawkuuidNaudojamas tawk.to žinučių plėtiniui veikimo užtikrinimui bei vartotojo atpažinimuiUnikalus ID numerisTaipSesija, kol vartotojas išjungia naršyklę
TawkConnectionTimeSkaitinė reikšmė (“0”)TaipSesija, kol vartotojas išjungia naršyklę
TawkCookieTaip
Tawk_5926e6d7b3d02e11ecc66d28Taip
_ceir, is_returningSužinoti į puslapį vedančius šaltinius, norint efektyvinti reklamos kanalusSkaitinė reikšmė (“1”)Taip5 metai
_CEFTLeidžia internetinio puslapio savininkui nustatyti, kuri puslapio versija geriau veikiaTaip1 metai
_ceg.sLankytojų veiklai stebėti, siekiant pagerinti tinklapio efektyvumąUnikalus ID kodasTaip3 mėnesiai
_ceg.uSekti lankytojų elgseną tinklapyje, siekiant pagerinti tinklapio efektyvumąUnikalus ID kodasTaip3 mėnesiai
cer.sAnoniminei lankytojų veiklai stebėti ir įrašyti laiką, veiksmus. Siekiant pagerinti tinklapio efektyvumąTaipSesija, kol vartotojas išjungia naršyklę
cer.vAnoniminei lankytojų veiklai stebėti ir įrašyti, matyti lankymosi laiką ir lankymosi kartą, siekiant pagerinti tinklapio efektyvumąTaipIki 31 dienos (Išsitrina kiekvieną pirmą mėnesio dieną)

 

10. Informacijos ar pretenzijos perdavimas

10.1 Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su „www.ledinis.lt“ elektronine parduotuve, susisiekite su mumis telefonu 8 5 213 3603, elektroniniu paštu info@ledinis.lt  arba paštu.

10.2 Pranešimai, kurie yra susiję su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@ledinis.lt arba paštu

11. Sutikimas

11.1 PATEIKDAMI SAVO ASMENS DUOMENIS ELEKTRONINEI PARDUOTUVEI „WWW.LEDINIS.LT“, JŪS SUTINKATE, KAD ŠIE DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI KAIP NURODYTA ŠIOSE SĄLYGOSE.

12. Sąlygų keitimas

12.1 Mes pasiliekame teisę iš dalies ar visiškai keisti šias Sąlygas. Apie tai pranešime elektroninėje parduotuvėje „www.ledinis.lt“  ir (arba) Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu.

12.2 Jei Jūs naudositės elektronine parduotuve „ www.ledinis.lt“ po šių Sąlygų pakeitimo, tai bus laikoma, kad jūs sutinkate su Sąlygų pakitimais.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1 Šioms Sąlygoms yra  taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.2 Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepasiekus susitarimo – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

 

Komanda

preloader