Garantijos ir grąžinimas

Jums siūlome tik aukščiausios kokybės prekes, bei siekiame, kad liktumėte patenkinti pirkiniais bei mūsų komandos darbu. Visoms prekėms suteikiame 2 metų garantiją.

Jei nusipirkote prekę ir pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, Jūs turite teisę grąžinti prekę mums per 14 dienų nuo pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai.

Grąžinti prekę galite šiais atvejais:

  • jei gavote kitą prekę, nei užsisakėte;
  • jei gavote nekokybišką prekę;
  • kitais įstatymo numatytais atvejais.

Jei norite grąžinti prekę, užpildykite prekės grąžinimo formą. Nurodykite kontaktinę informaciją, bei papildomą informaciją apie prekę.

Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota ir supakuota bei reikia turėti pirkimą įrodančius dokumentus. Už tai atsakingas esate Jūs. Jei grąžinama prekė nera pilnai sukomplektuota ar supakuota mes nepriimsime prekės grąžinimui.

Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

Garantinės sąlygos

UAB „JML-Group“, toliau “Pardavėjas” garantuoja, kad čia minima „Prekė arba prekės“ neturi gamybos defektų, dėl kurių gaminys neveikia. Garantinio aptarnavimo servisas galioja atsižvelgiant į šias sąlygas:

1. Garantija galioja tik pirminiam vartotojui  (pirkėjui) ir nėra perduodama ar perleidžiama paskesniam vartotojui (pirkėjui).
2. Kreipiantis į Pardavėją dėl garantinio aptarnavimo privalote pateikti Prekės įsigijimo dokumentus. Nepateikus prekių įsigijimo dokumentų, garantija netaikoma.
3. Garantija taikoma tik šalyje, kurioje Prekė buvo įsigyta.
4. Pardavėjas garantiniu laikotarpiu pakeis netinkamos kokybės ar defektuotas Prekes, kurios turėjo defektinių trūkumų ir dėl to negalėjo tinkamai funkcionuoti, laikantis žemiau išvardintų sąlygų:

  • Visoms prekėms (išskyrus Medium quality LED juostas, kurioms taikomas 12 mėn. garantinis periodas) yra taikomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis periodas nuo prekių pardavimo dienos.
  • Garantija taikoma, jei Prekės buvo teisingai sumontuotos ir tinkamai eksploatuojamos laikantis montavimo instrukcijų ir tai atliko kvalifikuotas specialistas.

5. Garantija netaikoma, jei Prekės tapo netinkamos naudoti, dėl:

  • Nenormalaus susidėvėjimo, netinkamo naudojimo, netinkamų veiksmų, nelaimingo atsitikimo, netinkamos priežiūros ar laikymo, drėgmės poveikio, neteisėto modifikavimo, pakeitimo ar taisymo, netinkamo montavimo, netinkamo bet kokio elektros šaltinio naudojimo, netinkamos fizinės ar elektros įtampos, operatoriaus klaidos, instrukcijų ar kitų aktų nesilaikymo, kurie nėra „Pardavėjo“ kaltė;
  • Išorinių priežasčių, tokių kaip potvyniai, audros, gaisrai, smėlis, purvas, žemės drebėjimai ir stichinės nelaimės, saulės spindulių poveikis, oras, drėgmė, šiluma ar korozinė aplinka, elektros viršįtampis, baterijos nutekėjimas, jungimo su kitais komponentais, pirktais ne iš Pardavėjo.
  • Bet kokiam defektui, pasireiškiančiam po garantinio laikotarpio pabaigos.
  • Fiziškai pažeistoms ir/ar su atklijuotomis lipniomis juostelėmis LED šviesos diodinėms juostelėms, jeigu jas montavo ne kvalifikuotas specialistas ir ne pagal pardavėjo instrukcijas bei rekomendacijas.

Komanda